Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bán đấu giá tài sản"

bán đấu giá tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bán đấu giá tài sản.

So sánh các quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật dân sự 2005

So sánh các quy định của Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật dân sự 2005
Tôi muốn hỏi về sự khác nhau của hai bộ luật dân sự mới và cũ quy định về các phương thức xử lý tài sản bao đảm theo thỏa thuận. So sánh Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật dân sự 2005, phân tích và đánh giá những điểm mới của bộ luật dân sự 2015 quy định về các phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?
Thưa luật sư, Em xin hỏi Anh/Chị như sau: Ngân hàng bán đấu giá tài sản là bất động sản (Nhà đất) qua Thi hành án thì có phải nộp thuế TNCN thay cho người có tài sản không? Vì số tiền bán tài sản không đủ thu nợ nên có thể làm đơn miễn thuế TNCN đó được không?

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa
Công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 được đánh giá là một hoạt động đang được xã hội hoá mạnh mẽ, từng bước đi vào cuộc sống với nhiều hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai do nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau.

Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp?

Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp?
Tài sản thuộc diện thanh lý, theo quy định thì giá trị còn lại tối thiểu là bao nhiêu phải đấu giá tài sản. Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp? Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hương

Yêu cầu giao tài sản bán đấu giá thành

Yêu cầu giao tài sản bán đấu giá thành
Tôi mua trúng đấu giá tài sản (gồm nhà và đất) do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang bán. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp đủ tiền mua tài sản). Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tài sản mua. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 53/HĐ.MBTSBĐG lập ngày 14/04/2010.