Luat Minh Khue

bán đấu giá tài sản

bán đấu giá tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bán đấu giá tài sản

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?

Ngân hàng bán đấu giá tài sản có phải nộp thuế TNCN thay ?
Thưa luật sư, Em xin hỏi Anh/Chị như sau: Ngân hàng bán đấu giá tài sản là bất động sản (Nhà đất) qua Thi hành án thì có phải nộp thuế TNCN thay cho người có tài sản không? Vì số tiền bán tài sản không đủ thu nợ nên có thể làm đơn miễn thuế TNCN đó được không?

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa
Công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 được đánh giá là một hoạt động đang được xã hội hoá mạnh mẽ, từng bước đi vào cuộc sống với nhiều hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai do nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau.

Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp?

Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp?
Tài sản thuộc diện thanh lý, theo quy định thì giá trị còn lại tối thiểu là bao nhiêu phải đấu giá tài sản. Mức phí bán đấu giá tài sản phải nộp? Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hương

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tuân theo các nguyên tắc nào ? Ông C vốn là người Miền Nam nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ...