Luat Minh Khue

bấn động sản

bấn động sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bấn động sản

Bán đấu giá bất động sản ?

Bán đấu giá bất động sản ?
1. Việc bán đấu giá bất động sản được thực hiện tại nơi có bất động sản hoặc nơi do người bán đấu giá xác định.