Luật sư tư vấn về chủ đề "bàn giao cây xăng"

bàn giao cây xăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bàn giao cây xăng.

Biên bản bàn giao tài sản (Bàn giao cây xăng cho thuê)

Biên bản bàn giao tài sản (Bàn giao cây xăng cho thuê)
Các giao dịch (mua bán, cho thuê …) liên quan đến tài sản là chuyện tất yếu trong hoạt động hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, để bảo đảm việc chuyển giao tài sản giữa các bên được rõ ràng, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có về sau – chúng ta cần thể hiện việc này trong một văn bản, với những ghi nhận đầy đủ và cần thiết, kể cả việc mời người làm chứng.