Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bàn giao đất"

bàn giao đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bàn giao đất.

Thủ tục xin miễn thuế đất nông nghiệp của đơn vi sự nghiệp ?

Thủ tục xin miễn thuế đất nông nghiệp của đơn vi sự nghiệp ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề này: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp do NN bảo đảm kinh phí 100%, thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm giống cây trồng do Sở nông nghiệp Hà Nội giao và có 1 trạm thực nghiệm để thực hiện chức năng đó. Nhưng Trạm này của Đơn vị lại nằm trên đất của 1 xí nghiệp mà trước đây (năm 2009) được sáp nhập với 1 công ty Nhà nước

Tư vấn về việc khởi kiện do giao đất không đúng hợp đồng ?

Tư vấn về việc khởi kiện do giao đất không đúng hợp đồng ?
Tôi có nhận chuyển nhượng thửa đất 986 m2 . Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng . Đã đăng ký chuyển quyền ,đã được cấp Giấy chứng nhận . Sau khi có giấy chứng nhận tôi mới biết : trên thửa đất 986 m2 của tôi có 02 căn nhà khác mà trước đây chủ củ bán giấy tay cho họ . ( Hiện nay vẫn nằm trong sổ của tôi )