Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ban Hành Bộ"

Ban Hành Bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban Hành Bộ.

Ban hành quy chế làm việc

<strong>Ban</strong> <strong>hành</strong> quy chế làm việc
Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban

thông ban hành

 thông <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
Ngày 25 tháng 05 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 798/QĐ

an ban hành

 an <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Công An ban hành Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT

Công an ban hành

 Công an <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy

phòng ban hành

 phòng <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
Ngày 12/03/2018 Bộ trưởng bộ Quốc phòng ký thông tư 27/2018/TT-BQP quy định về nội quy cơ sở giam

ban hành

 <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Công An ban hànhThông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong

phòng ban hành

 phòng <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
tại ngũ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

ban hành

 <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
ban hành Ban hành ngày : 25/10/2018 Có hiệu lực kể từ ngày : 25/10/2018 Tình trạng hiệu lực hiện

Bộ Y tế ban hành

 <strong>Bộ</strong> Y tế <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
Bộ Y tế ban hành Ban hành ngày : 16/10/2018 Có hiệu lực kể từ ngày: 16/10/2018 Tình trạng hiệu lực

ban hành

 <strong>ban</strong> <strong>hành</strong>
ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế