Luat Minh Khue

Bản luận pháp luật

Bản luận pháp luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bản luận pháp luật

Bản luận cứ vụ “đòi nợ”

Bản luận cứ vụ “đòi nợ”
Tôi là luật sư ……, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, được sự yêu cầu của nguyên đơn dân sự là Bà E, Việt kiều Mỹ, tôi được thực hiện việc bào chữa bảo vệ quyền lợi của thân chủ tôi trong vụ “ Đòi nợ ” đối với bị đơn dân sự là Ông S.