Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản mô tả"

Bản mô tả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản mô tả.

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là kiểu dáng của túi đựng dung dịch truyền. Kiểu dáng bao gồm nhiều đặc điểm mới, được thiết kế như sau: