Luat Minh Khue

Bản mô tả

Bản mô tả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bản mô tả

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là kiểu dáng của túi đựng dung dịch truyền. Kiểu dáng bao gồm nhiều đặc điểm mới, được thiết kế như sau: