Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bản quyền nghệ thuật"

bản quyền nghệ thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản quyền nghệ thuật.

Quyền tác giả về văn hóa, nghệ thuật

Quyền tác giả về văn hóa, nghệ thuật
Nhìn lại mấy chục năm trước, nhất là thời kỳ bao cấp ít ai nghĩ đến sản phẩm văn hóa là một loại hàng hóa, lác đác cũng có hiện tượng "đạo văn", song mọi người chỉ coi đó là hành vi đạo đức, bị "bia miệng" chê cười chứ không coi đó là hành vi phạm pháp.