Luat Minh Khue

bản quyền nghệ thuật

bản quyền nghệ thuật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản quyền nghệ thuật

Quyền tác giả về văn hóa, nghệ thuật

Quyền tác giả về văn hóa, nghệ thuật
Nhìn lại mấy chục năm trước, nhất là thời kỳ bao cấp ít ai nghĩ đến sản phẩm văn hóa là một loại hàng hóa, lác đác cũng có hiện tượng "đạo văn", song mọi người chỉ coi đó là hành vi đạo đức, bị "bia miệng" chê cười chứ không coi đó là hành vi phạm pháp.