Luat Minh Khue

bản quyền phần mềm máy tính

bản quyền phần mềm máy tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính 1C:BÁN LẺ

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính 1C:BÁN LẺ
Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính 1C:BÁN LẺ là một trong những phần mềm máy tính ứng dụng vào việc quản lý việc bán lẻ hàng hóa dùng cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn cả nước, phần mềm tương thích cao với nhu cầu của người Việt Nam - Sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần hệ thống 1-V