Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bản quyền sáng tạo"

bản quyền sáng tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản quyền sáng tạo.

Sàn giao dịch bản quyền luồng gió mới cho sáng tạo

Sàn giao dịch bản quyền luồng gió mới cho sáng tạo
Nhằm tạo cơ hội để các tác giả giới thiệu, quảng bá tác phẩm đồng thời giúp độc giả có cơ hội tiếp cận các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Công ty cổ phần sách - niêm giám VietBooks phối hợp với đơn vị bảo trợ Cục bản quyền tác giả văn học – nghệ thuật tổ chức Sàn giao dịch bản quyền để tạo cầu nối giữa nguồn cung và cầu.