Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký bản quyền tác giả"

đăng ký bản quyền tác giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký bản quyền tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế theo Hiệp định TRIPS

Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế theo Hiệp định TRIPS
Hiệp định TRIPS nhằm bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy cải tiến công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, đảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất và người sử dụng kiến thức công nghệ phục vụ cho kinh tế, xã hội cũng như bảo đảm sự cân bằng giữa các quyền và nghĩa vụ.

Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.

Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan.
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ có các quyền sử dụng, định đoạt đối với tác phẩm. Tuy nhiên, tác giả, chủ sở hữu tác giả sẽ bị hạn chế quyền đối với tác phẩm trong một số trường hợp nhất định nhằm cân bằng lợi ích quyền tác giả và lợi ích chung của cộng đồng

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Bình luận về quyền bản quyền sở hữu trí tuệ

Bình luận về quyền bản quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quyền bản quyền sở hữu trí tuệ; Các tác phẩm được bảo hộ; bảo hộ bản quyền; Nội dung bảo hộ bản quyền và dạng độc quyền trong bản quyền....

Quy định của pháp luật về xóa đăng kí kinh doanh

Quy định của pháp luật về xóa đăng kí kinh doanh
Khi thành lập doanh nghiệp cá nhân tổ chức phải có giấy đăng ký kinh doanh trong quá trình hoạt động mà bị cấm hành nghề kinh doanh hay do một sô nguyên nhân khác thì doanh nghiệp bắt buộc phải xóa đăng ký kinh doanh , Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ những quy định về xóa đăng ký kinh doanh

Đăng ký quyền tác giả cho các sản phẩm nghe, nhìn?

Đăng ký quyền tác giả cho các sản phẩm nghe, nhìn?
Quyền tác giả chỉ dành cho sự thể hiện về ý tưởng hoặc khái niệm, không dành cho bản thân ý tưởng hoặc khái niệm. Sự khác biệt giữa quyền tác giả và bằng độc quyền sáng chế là "sự đối lập thể giữa sự kiện ý tưởng". Để hiểu rõ hơn về quyền tác giả bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Quyền tác giả và ưu điểm của hệ thống Madrid?

Quyền tác giả và ưu điểm của hệ thống Madrid?
Thoả ước Madrid (MA) vì nhiều nước lớn như Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia đều không tham gia MA nên MP (Nghị định thư) đã ra đời năm 1989 có hiệu lực từ 1/12/1995. Với số lượng lớn các nước tham gia như vậy nên người ta còn gọi đây là phương thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu toàn cầu.

Âm nhạc thế giới, âm nhạc địa phương và quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?

Âm nhạc thế giới, âm nhạc địa phương và quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan?
Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội không chỉ là vấn đề về đời sống vật chất được nâng lên mà còn cả những vấn đề về tinh thần cũng đi kèm với nó, vì vậy các sản phẩm âm nhạc ra đời vậy cần phải làm gì để bảo vệ quyền của nhạc sỹ, các nhà sáng tác thì bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Điểm khác biệt giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ?

Điểm khác biệt giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ?
Pháp luật sở hữu trí tuệ của nước ta hiện nay bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho ba nhóm đối tượng gồm: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Trong thời kỳ phát triển hiện nay thì quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đang rất được quan tâm.

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?

Người chấp bút tạo nên tác phẩm có phải là tác giả của tác phẩm hay không?
Người viết sách tự truyện, hồi ký về cuộc đời của người khác thường được gọi là "người chấp bút" thế nhưng quy định pháp luật lại không có khái niệm này, mà chỉ có quy định "tác giả" và "chủ sở hữu quyền tác giả". Vì vậy, đã có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây tranh cãi xung quanh vấn đề này.