Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bản sao quyết đinh"

bản sao quyết đinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bản sao quyết đinh.

Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016

Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016
Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành quy định về Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định để Quý khách hàng tham khảo - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: