Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ban Vận Động"

Ban Vận Động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban Vận Động.

Thuế đối với hoạt động vận tải ?

Thuế đối với hoạt <strong>động</strong> <strong>vận</strong> tải ?
Tôi có chiếc xe tải loại chở 950 kg. Xe chúng tôi dùng để chở mái che rạp cưới. Ngoài việc đóng thuế cho cơ sở, đóng thuế đường bộ tôi còn phải đóng loại thế nào nữa không. Cảm ơn luật gia.

Cơ chế vận động giá cả của thị trường

Cơ chế <strong>vận</strong> <strong>động</strong> giá cả của thị trường
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một cách tồng quát, do các lực lượng cầu và cung quyết định. Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của cả bên mua lẫn bên bán, là "bàn tay vô hình" điều tiết nền sản xuất xã hội.

Ban hành quy chế làm việc

<strong>Ban</strong> hành quy chế làm việc
Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban