Luật sư tư vấn về chủ đề "bằng trung cấp chính trị"

bằng trung cấp chính trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bằng trung cấp chính trị.

cán bộ, công chức cấp xã có bằng trung cấp chính trị trước năm 2012 thì được xếp lương như thế nào ?

 cán bộ, công chức cấp xã có bằng trung cấp chính trị trước năm 2012 thì được xếp lương như thế nào ?
Thưa Luật sư, nhờ Luật sư tư vấn cho tôi một việc như sau: Năm 2000 tôi được bầu làm ủy viên ủy ban và giữ chức vụ Trưởng công an xã. Năm 2002 tôi được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, hệ số lương 1,86. Sau khi có Nghị định 92/2009 tôi bị hạ lương xuống hệ số 1,18 do không có bằng chuyên môn nghiệp vụ.