Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Báo cải chính"

Báo cải chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Báo cải chính.

Qui định về việc yêu cầu Báo cải chính khi viết bài sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân

Qui định về việc yêu cầu Báo cải chính khi viết bài sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân
Tại Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Trên thực tế, có không ít trường hợp vì những lý do khách quan và chủ quan, những thông tin (bài viết) trên báo có thể không đúng sự thật, thậm chí có nội dung vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín của công dân.