Luat Minh Khue

báo cáo hóa đơn

báo cáo hóa đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về báo cáo hóa đơn

Tư vấn về việc viết mẫu đơn đề nghị mụa hóa đơn

Tư vấn về việc viết mẫu đơn đề nghị mụa hóa đơn
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi là trong mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn thì cột tồn đầu kỳ trước và số lượng mua kỳ trước là của lần mua hóa đơn trước hay của quý trước (vì bên em kê khai thuế theo quý). Em xin chân thành cảm ơn! Người hỏi: N.T.Ngoan