Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "báo giá làm giấy phép lao động"

báo giá làm giấy phép lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề báo giá làm giấy phép lao động.

Tình huống liên quan đến tranh chấp lao động

Tình huống liên quan đến tranh chấp lao động
Công ty M có trụ sở đóng tại quận Đống Đa Hà Nội, Tháng 10 năm 2017, công ty tiến hành sáp nhập phòng bảo vệ và phòng quản trị và cho 6 nhân viên đang làm việc ở phòng bảo vệ nghỉ việc. Sau đó công ty thuê hoàn toàn dịch vụ bảo vệ của công ty khác. Khi chấm dứt hợp đồng,