Luat Minh Khue

báo giấy

báo giấy - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về báo giấy

10% diện tích quảng cáo cho báo in: Quá ít!

10% diện tích quảng cáo cho báo in: Quá ít!
Các cơ quan báo chí cho rằng Dự thảo Luật Quảng cáo quy định không được quảng cáo quá 10% diện tích báo in là thiếu thực tế và 'bóp ngẹt' nguồn thu của các báo. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định quảng cáo không được quá 5% thời lượng phát sóng đối với báo nói, báo hình.