Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "báo giấy"

báo giấy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề báo giấy.

10% diện tích quảng cáo cho báo in: Quá ít!

10% diện tích quảng cáo cho báo in: Quá ít!
Các cơ quan báo chí cho rằng Dự thảo Luật Quảng cáo quy định không được quảng cáo quá 10% diện tích báo in là thiếu thực tế và 'bóp ngẹt' nguồn thu của các báo. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định quảng cáo không được quá 5% thời lượng phát sóng đối với báo nói, báo hình.