Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bạo hành tình dục"

bạo hành tình dục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bạo hành tình dục.

Hướng dẫn ly hôn khi thường xuyên bị bạo hành tình dục?

Hướng dẫn ly hôn khi thường xuyên bị bạo hành tình dục?
Bạo hành tình dục hay là bạo hành trong quan hệ vợ chồng là điều đã xảy ra nhiều trên thực tế nhưng lại ít được bộc lộ, hoặc thể hiện ra bên ngoài do văn hóa, truyền thống của người Việt Nam. Đây, cũng là một trong những lý do có thể đẫn đến việc ly hôn: