Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm"

bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm.

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tìm hiểu phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi chủ xe cơ giới mua bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm tài sản là một trong các loại hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo quy định của Luật này, có quy định về nội dung chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn. Vậy căn cứ để thực hiện chuyển quyền yêu cầu đòi bồi hoàn này là gì?

Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm

Vấn đề về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm
Có thể nói gian lận trong kinh doanh bảo hiểm vẫn đang là vấn đề nhức nhối, nó được xem là một thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận bảo hiểm được xuất phát từ đâu?

Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm nông nghiệp là gì? Hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp được quy định như thế nào? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trách nhiệm của các bên trong giao kết thực hiện hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây:

Bảo hiểm con người và quyền lợi của người mua bảo hiểm được hưởng?

Bảo hiểm con người và quyền lợi của người mua bảo hiểm được hưởng?
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường theo thỏa thuận.

Mối quan hệ giữa tổn thất chung và bảo hiểm

Mối quan hệ giữa tổn thất chung và bảo hiểm
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc các câu hỏi của khách hàng, câu hỉ của khách hàng như sau: (1) Phải làm thế nào mới nhận dạng được đó là tổn thất chung? (2) Mối quan hệ giữa tổn thất chung và bảo hiểm được thể hiện như thế nào?

Phí bảo hiểm là gì ? Quy định về phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là gì ? Quy định về phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định.

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Khái niệm bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế ?

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Khái niệm bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế ?
Loại hình bảo hiểm theo đó bên bảo hiểm cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm là hàng hoá trong quá trình vận chuyển quốc tế do một rủi ro đã được thoả thuận gây ra, đồng thời, bên được bảo hiểm có nghĩa vụ trả phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm. Trong thương mại quốc tế, bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm cho hàng hoá nếu hàng hoá gặp rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Bảo hiểm nhà nước là gì ? Khái niệm về bảo hiểm nhà nước ?

Bảo hiểm nhà nước là gì ? Khái niệm về bảo hiểm nhà nước ?
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ?
Loại hình bảo hiểm mà trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi có sự kiện do các bên thỏa thuận liên quan đến cái chết hoặc sự kiện tiếp tục sống của người được bảo hiểm trong thời hạn xác định trước.

Bảo hiểm tử kì là gì? Tìm hiểu về bảo hiểm tử kì?

Bảo hiểm tử kì là gì? Tìm hiểu về bảo hiểm tử kì?
Bảo hiểm tử kỳ là một trong số những loại hình chính của bảo hiểm nhân thọ. Loại hình bảo hiểm tử kỳ sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm (tiền bảo hiểm) nếu người được bảo hiểm chết (tử vong) trong một thời hạn nhất định được thỏa thuận (giữa bên mua bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm) trong hợp đồng bảo hiểm. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ?
Bảo hiểm là một trong ba "Trụ cột Tài chính" chống đỡ nền kinh tế quốc gia, cùng với Ngân hàng và Chứng khoán. Bảo hiểm Nhân thọ là một trong 3 loại hình bảo hiểm chính. Tuy nhiên Bảo hiểm nhân thọ chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam nên người tham gia còn rất nhiều băn khoăn. Bài viết tìm hiểu chi tiết về bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm xã hội là gì? Bản chất, phân loại của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là gì? Bản chất, phân loại của bảo hiểm xã hội
BHXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình khi họ gặp khó khăn do bị mất hoặc giảm thu nhập gây ra bởi ốm đai, mất khả năng lao động, tuổi già, tàn tật và chết. Hơn nữa BHXH còn bảo vệ cho việc chăm sóc y tế, sức khoẻ và trợ cấp cho các gia đình khi cần thiết