Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm tại hai công ty"

bảo hiểm tại hai công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm tại hai công ty.

Cùng lúc làm việc tại hai công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào ?

Cùng lúc làm việc tại hai công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào ?
Chào Luật sư, Hiện tại, tôi đang làm việc trong cơ quan nhà nước được 3 năm. Tôi có tham gia bảo hiểm của cơ quan nhà nước. Do gia đình khó khăn nên tôi xin đi làm thêm ở công ty bên ngoài, ở bên công ty có mua bảo hiểm cho tôi. Nếu như vậy thì tôi có được sử dụng 2 bảo hiểm của 2 nơi tôi làm việc không ?