Luat Minh Khue

bảo hiểm thai sai

bảo hiểm thai sai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm thai sai

Tư vấn luật hưởng bảo hiểm sinh nở ?

Tư vấn luật hưởng bảo hiểm sinh nở ?
Thưa luật sư, Cháu muốn hỏi về luật hưởng bảo hiểm sinh nở: Cháu làm ở công ty được hơn một năm thì cháu nghỉ sinh ,có đóng bảo hiểm đầy đủ . Khi quay lại làm việc thì cháu lại không được trả tiền sinh nở với lý do : lương đóng bảo hiểm thấp (mức lương đóng bảo hiểm của cháu là 2.250.000 vnd).