Luat Minh Khue

bảo hiểm xã hội bắt buộc

bảo hiểm xã hội bắt buộc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng). Các chế độ cụ thể: