Luat Minh Khue

bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp

bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp

Áp dụng chế độ bảo hiểm hội thất nghiệp ?

Áp dụng chế độ <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>xã</strong> <strong>hội</strong> <strong>thất</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Thưa Luật sự, em muốn hỏi: Công ty em có người lao động xin ghỉ việc và chốt sổ tháng 12/2014 nhưng do sổ BH của người đó có vấn đề phải điều chỉnh tới 15/01/2015 mới lấy được sổ BH.