Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm xã hội trước năm 1995"

bảo hiểm xã hội trước năm 1995 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm xã hội trước năm 1995.

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/<strong>1995</strong>
Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất