Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm xã hội việt nam"

bảo hiểm xã hội việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm xã hội việt nam.

mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu D10a-TS)

mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế  (Mẫu D10a-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu D09a-TS)

Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu D09a-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-TS )

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-TS )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.