Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm xã hội việt nam"

bảo hiểm xã hội việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm xã hội việt nam.

mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu D10a-TS)

mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế  (Mẫu D10a-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu D09a-TS)

Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu D09a-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-TS )

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-TS )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...