Luat Minh Khue

bảo hiểm xe máy hết hạn

bảo hiểm xe máy hết hạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xe máy hết hạn

Bảo hiểm xe máy hết hạn bị xử phạt bao nhiêu?

Bảo hiểm xe máy hết hạn bị xử phạt bao nhiêu?
Thưa luật sư, tôi xin hỏi: khi đi làm ca đêm, tôi đã gặp đội cảnh sát cơ động và họ yêu cầu kiểm tra giấy tờ .Khi kiểm tra giấy tờ phát hiện bảo hiểm xe máy của tôi đã hết hạn 2 ngày nên họ yêu cầu xử phạt hành chính 120000 đồng .Cho tôi hỏi việc xử phạt như thế đúng hay sai? Quyền hạn của cảnh sát cơ động là gì?