Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hộ bí mật kinh doanh"

bảo hộ bí mật kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hộ bí mật kinh doanh.

Góp vốn bằng bí mật kinh doanh để thành lập công ty

Góp vốn bằng bí mật kinh doanh để thành lập công ty
Tôi và một số người bạn muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, trong số các thành viên dự định góp vốn có một cá nhân muốn góp vốn bằng bí mật kinh doanh. Như vậy có được chấp nhận không. Rất mong được giải đáp.

Chứng minh hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty?

Chứng minh hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty?
Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi này rất mong luật sư giải đáp sớm giúp tôi: Tôi hiện đang làm cho 1 công ty giao nhận vân tải. trong khi làm việc tôi có gửi 1 tệp tài liệu có nội dung liên quan tới một vài thông tin khách hàng ra ngoài cho một người tên A bằng email.

Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh?

Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh?
Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh? Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều có một bí mật kinh doanh riêng nhằm tạo ra lợi nhuận và lợi thế trước đối thủ cạnh tranh. Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” trong kinh doanh. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về sở hữu trí tuệ.