Luat Minh Khue

bảo hộ bí mật kinh doanh

bảo hộ bí mật kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hộ bí mật kinh doanh

Chứng minh hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty?

Chứng minh hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh của công ty?
Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi này rất mong luật sư giải đáp sớm giúp tôi: Tôi hiện đang làm cho 1 công ty giao nhận vân tải. trong khi làm việc tôi có gửi 1 tệp tài liệu có nội dung liên quan tới một vài thông tin khách hàng ra ngoài cho một người tên A bằng email.

Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh?

Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh?
Làm gì để bảo vệ bí mật kinh doanh? Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều có một bí mật kinh doanh riêng nhằm tạo ra lợi nhuận và lợi thế trước đối thủ cạnh tranh. Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” trong kinh doanh. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về sở hữu trí tuệ.