Luat Minh Khue

bảo hộ chỉ dẫn

bảo hộ chỉ dẫn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hộ chỉ dẫn

Chỉ dẫn địa lý và Mẫu đơn đăng ký bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý và Mẫu đơn đăng ký bảo hộ
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Ví dụ "Made inJapan" (điện tử), "Vạn Phúc" (lụa tơ tằm); "Bát Tràng" (gốm, sứ)..

Báo báo tổng kết đề án nghiên cứu "nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy và đào tạo trong các trường đai học”

Báo báo tổng kết đề án nghiên cứu "nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy và đào tạo trong các trường đai học”
Nghiên cứu trong Đề án tuy chú trọng đến tính thực tiễn của vấn đề nhiều hơn, song không vì thế bỏ qua các nội dung mang tính lý luận làm nền tảng cho các nghiên cứu thực tiễn. Vấn đề cần được nghiên cứu là hai nội dung “giảng dạy về SHTT” và “đào tạo về SHTT”. Một số tác giả cho rằng bản thân thuật ngữ đào tạo có nội hàm rộng, bao trùm nhiều nội dung khác, trong đó có giảng dạy. Hay nói một cách khác, giảng dạy là một phần của đào tạo.

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam

Khái niệm, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại việt nam
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương,vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ làm tăng giá trị thương mại của sản phẩm trên thị trường.

Khái niệm cơ bản về chỉ dẫn địa lý

Khái niệm cơ bản về chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên.