Luat Minh Khue

bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ?

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ?
Thưa Luật sư! Em có một số thắc mắc khi chuẩn bị làm thủ tục Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 1. Em đăng ký bảo hộ sản phẩm cho công ty thì chủ đơn phải khai là Tên công ty đúng không ạ,2. Do giám đốc giao cho em làm bảo hộ thì phần khai Đại diện của chủ đơn thì em khai tên em hay là của giám đốc. Nếu là tên em thì phải có giấy ủy quyền của Giấm đốc phải không ạ.