Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hộ nhãn hiệu độc quyền"

bảo hộ nhãn hiệu độc quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.

Một số quy định, đặc điểm chung về nhãn hiệu?

Một số quy định, đặc điểm chung về nhãn hiệu?
Cùng với sự phát triển của kinh tế và các hoạt động kinh doanh thương mại thì sự xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là những sự xâm phạm, tranh chấp liên quan đến Nhãn hiệu của các loại hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng.