Luat Minh Khue

bảo hộ sở hữu trí tuệ

bảo hộ sở hữu trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hộ sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại EU: Mở cửa thị trường

Đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại EU: Mở cửa thị trường
Trong những năm gần đây, thị trường Châu Âu được coi là một trong những thị trường tiềm năng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu quả tại EU, việc nghiên cứu hệ thống bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ của liên minh này là việc làm không thể thiếu đối với các doanh nghiệp.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Thực thi kém

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Thực thi kém
Theo đánh giá chung, VN đã có một hệ thống pháp luật hiện đại và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về sở hữu trí tuệ (SHTT). Tuy nhiên, Cục trưởng Cục SHTT Trần Việt Hùng cũng phải thừa nhận, việc thực thi Luật SHTT vẫn còn nhiều hạn chế.