Luat Minh Khue

Bảo hộ tài sản trí tuệ

Bảo hộ tài sản trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bảo hộ tài sản trí tuệ

Bảo hộ tài sản trí tuệ

Bảo hộ tài sản trí tuệ
Rừng vàng biển bạc, lúa gạo đầy đồng dù có bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ cạn kiện dần, nhất là khi đất hẹp mà dân số ngày càng đông. Nhưng có một thứ tài sản ở ngay trong mỗi con người, nếu biết khéo khơi gợi và gìn giữ thì nó sẽ mãi còn và không bao giờ cạn: đó là tài sản trí tuệ.