Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh"

bảo lãnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh.

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh
Bảo lãnh là việc người thứ ba ( bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ ( bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Sự hình thành những quy định chung về biện pháp bảo lãnh.

Sự hình thành những quy định chung về biện pháp bảo lãnh.
Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Vậy, pháp luật quy định về thực hiện bảo lãnh như thế nào?

Những lưu ý về vấn đề bảo lãnh bằng tài sản theo quy định của các Bộ luật Dân sự.

Những lưu ý về vấn đề bảo lãnh bằng tài sản theo quy định của các Bộ luật Dân sự.
Bảo lãnh là việc một người cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Trong đó bảo lãnh bằng tài sản là phổ biến nhất. Vậy, pháp luật quy định bảo lãnh bằng tài sản như thế nào?

Tìm hiểu quy đinh về bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tìm hiểu quy đinh về bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Điều kiện là người bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì? Phạm vi bảo lãnh ra sao? Nội dung hợp đồng bảo lãnh gồm những nội dung gì? Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài được quy định như thế nào? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài là gì?

Vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài là gì?
Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay.

Hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng là gì? Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng

Hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng là gì? Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiếc cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận đến nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ xin cấp bảo lãnh tín dụng? Thẩm định hồ sơ cấp bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng?

Hạn mức bảo lãnh là gì ? Khái niệm về hạn mức bảo lãnh

Hạn mức bảo lãnh là gì ? Khái niệm về hạn mức bảo lãnh
Việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bài viết phân tích quy định mới nhất của pháp luật về bảo lãnh, cụ thể: