Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ"

bảo vệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ.

Bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí

Bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí
Người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí có quyền và nghĩa cụ gì? Các trường hợp phát sinh trách nhiệm bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí? Các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau:

Người lao động là gì? Nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?

Người lao động là gì? Nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?
Nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động là những nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo quán triệt và xuyên suốt toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật lao động. Bảo vệ người lao động là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật lao động. Việc bảo vệ người lao động đã trở thành một nhiệm vụ và là một nguyên tắc tất yếu khi xây dựng cũng như thực thi pháp luật lao động. Bài viết xoay quanh vấn đề về nguyên tắc bảo vệ người lao động.

Nghị định thư SDR năm 1979 là gì? Tìm hiểu về nghị định thư SDR năm 1979?

Nghị định thư SDR năm 1979 là gì? Tìm hiểu về nghị định thư SDR năm 1979?
Các bên ký kết Nghị định thư SDR 1079 này, là các bên tham gia Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc luật pháp liên quan đến vận đơn đường biển, ký tại Brussels ngày 25 tháng 08 năm 1924, đã được Nghị định thư sửa đổi Công ước này ký tại Brussels ngày 23 tháng 02 năm 1968 bổ sung, sửa đổi.

Bảo vệ làm mất tài sản trong ca trực thì ai là người bồi thường ?

Bảo vệ làm mất tài sản trong ca trực thì ai là người bồi thường ?
Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi việc bảo vệ không trực trong ca trực được phân công, vì không trực nên đã bị trộm đột nhập vào cơ quan để trộm tài sản, vậy cho hỏi lỗi này xác định như thế nào? Bảo vệ phải chịu trách nhiệm ra sao? Công ty có chịu trách nhiệm trong trường hợp này không? Xin cảm ơn Luật sư!

Làm bảo vệ trực ca đêm 12h/ngày thì tiền lương được tính như thế nào mới đúng luật lao động ?

Làm bảo vệ trực ca đêm 12h/ngày thì tiền lương được tính như thế nào mới đúng luật lao động ?
Lao động là một hoạt động quan trọng của con người, nó không chỉ tạo ra của cải vật chất, cải tạo xã hội mà còn mang lại những giá trị tinh thần trong đời sốn con người. Vì thế, việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thích hợp sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng lao động đối với người lao động cũng như người sử dụng lao động. Trong đó, thời giờ làm việc bình thường có thể hiểu là khoảng thời gian do pháp luật quy định hoặc do sự thoả thuận của các bên, trong thời gian đó người lao động phải có mặt tại địa điểm để thực hiện những công việc, nhiệm vụ được giao phù hợp theo quy định của pháp luật và nội dung thoả thuận trên hợp đồng lao động.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc về những quy định của pháp luật hình sự, hành chính ?

Tư vấn và giải đáp thắc mắc về những quy định của pháp luật hình sự, hành chính ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Mỗi câu dưới đây dúng hay sai? Giải thích. 1. Mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em ? 2. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước