Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ bí mật"

bảo vệ bí mật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ bí mật.

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?
Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ: Bí mật kinh doanh (hay còn được biết đến là bí mật thương mại) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.