Luat Minh Khue

bảo vệ bí mật

bảo vệ bí mật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo vệ bí mật

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ ?
Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ: Bí mật kinh doanh (hay còn được biết đến là bí mật thương mại) là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.