Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo vệ bí mật thương mại"

Bảo vệ bí mật thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo vệ bí mật thương mại.

Tư vấn xây dựng chương trình quản lý bí mật kinh doanh

Tư vấn xây dựng chương trình quản lý bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh là lợi thế, ưu thế (thông tin) kinh doanh và là điều không thể bộc lộ vậy mỗi doanh nghiệp cần xây dựng một chương trình quản lý nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh. Luật Minh Khuê giới thiệu, tổng hợp các phương thức xây dựng và bảo hộ bí mật kinh doanh:

Bảo vệ bí mật thương mại

Bảo vệ bí mật thương mại
Binh Pháp Tôn Tử có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thế có nghĩa là nếu đối thủ biết bí mật thương mại của ta thì ta trăm trận trăm thua. Bí mật thương mại của một công ty là tất cả những thông tin và kiến thức dùng trong công việc làm ăn của công ty mà chỉ có người của công ty biết được: công thức sản phẩm, danh sách các đối tác, danh sách các nhà cung cấp, danh sách khách hàng, thông tin tài chính, kế hoạch tiếp thị, v.v…