Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ lao động nữ"

bảo vệ lao động nữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ lao động nữ.

Trả lương thử việc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có phạm luật không ?

Trả lương thử việc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có phạm luật không ?
Thưa luật sư, công ty tôi đang để mức lương trên hợp đồng chính thức cho người lao động làm công việc phổ thông là 3980000 theo quy định tại nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng (tại vùng I). Hiện nay đơn vị tôi có nhận thêm khoản 20 lao động phổ thông nữa, trong tháng thử việc của những người này tôi trả 85% của 3.980.000 là 3.400.000.