Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ nhãn hiệu"

bảo vệ nhãn hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu cho xe và phụ tùng xe tại Việt Nam?

Đăng ký nhãn hiệu cho xe và phụ tùng xe tại Việt Nam?
Ngày nay, xe cộ là sản phẩm không thể thiếu để giúp mọi người di chuyển nhanh chóng và dễ dàng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đòi hỏi vốn lớn và cần thiết phải tạo ra danh tiếng của riêng mình. Do đó, các công ty trong ngành này cần chú ý đến vấn đề đăng ký nhãn hiệu sản phẩm của mình.

Được sửa đổi những thông tin gì trên văn bằng bảo hộ?

Được sửa đổi những thông tin gì trên văn bằng bảo hộ?
Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí: