Luat Minh Khue

bảo vệ quyền lợi người lao động

bảo vệ quyền lợi người lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo vệ quyền lợi người lao động

Tư vấn về vấn đề Doanh nghiệp nợ lương

Tư vấn về vấn đề Doanh nghiệp nợ lương
Xin Luật sư cho tôi hỏi các vấn đề sau: Tôi đã ký Hợp đồng lao động với 1 công ty cổ phần có thời hạn 01 năm ( từ 1.7.2012-31.6.2013) và đến tháng 7 thì tôi xin nghỉ và được NSDLĐ đồng ý châm dứt HĐLĐ.