Luat Minh Khue

bảo vệ quyền tác giả

bảo vệ quyền tác giả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo vệ quyền tác giả

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII và năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan hữu quan chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bảo hộ SHTT: Thực thi kém

Bảo hộ SHTT: Thực thi kém
Theo đánh giá chung, VN đã có một hệ thống pháp luật hiện đại và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về sở hữu trí tuệ (SHTT). Tuy nhiên, Cục trưởng Cục SHTT Trần Việt Hùng cũng phải thừa nhận, việc thực thi Luật SHTT vẫn còn nhiều hạn chế.