Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bất bình đẳng"

bất bình đẳng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bất bình đẳng.

FDI có thể tạo ra bất bình đẳng thu nhập

FDI có thể tạo ra bất bình đẳng thu nhập
Việc gia nhập WTO sẽ dẫn đến một làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới vào nền kinh tế nước ta. Trước viễn cảnh này, một câu hỏi rất quan trọng được đặt ra là liệu làn sóng FDI này có làm cho người giàu giàu hơn, còn người nghèo thì nghèo hơn?