Luat Minh Khue

bất bình đẳng

bất bình đẳng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bất bình đẳng

FDI có thể tạo ra bất bình đẳng thu nhập

FDI có thể tạo ra bất bình đẳng thu nhập
Việc gia nhập WTO sẽ dẫn đến một làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới vào nền kinh tế nước ta. Trước viễn cảnh này, một câu hỏi rất quan trọng được đặt ra là liệu làn sóng FDI này có làm cho người giàu giàu hơn, còn người nghèo thì nghèo hơn?