Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bất cập luật Lao động"

bất cập luật Lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bất cập luật Lao động.

Điều kiện được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp một lần

Điều kiện được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp một lần
Kính gửi Luật sư! Anh trai tôi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp được 2 tháng. Vì việc gia đình, anh phải ra nước ngoài một thời gian dài. Vậy, việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ra sao? Anh tôi có được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp trọn gói theo kiểu “một lần” không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành
Bộ luật Lao động1 (BLLĐ) đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, điều chỉnh một cách hài hòa, ổn định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, một số quy định trong BLLĐ đã bộc lộ những bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia vào quan hệ lao động.