Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bc Ac"

Bc Ac | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bc Ac.

: BC01/AC)

: <strong>BC</strong>01/<strong>AC</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu Cam kết (Mẫu số CK01/AC)

Mẫu Cam kết (Mẫu số CK01/<strong>AC</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Cam kết ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.