Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Below And Under"

Below And Under | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Below And Under.

Below and Under

<strong>Below</strong> and <strong>Under</strong>
Below” và “under” có ý nghĩa giống nhau nhưng cách sử dụng và từ loại lại khác nhau. Một số ví dụ