Luat Minh Khue

Below and Under

Below and Under - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Below and Under

Below and Under

Below and Under
“Below” và “under” có ý nghĩa giống nhau nhưng cách sử dụng và từ loại lại khác nhau. Một số ví dụ sau đây sẽ giúp bạn phân biệt rõ hơn hai từ này.