Luật sư tư vấn về chủ đề "Belt Road 3"

Belt Road 3 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Belt Road 3.

Nghị định 3-CP

Nghị định <strong>3</strong>-CP
Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban việt kiều Trung ương

Sắc lệnh 3/SL

Sắc lệnh <strong>3</strong>/SL
Về việc cử ông Lý Ban kiêm giữ chức Phó cục trưởng Cục chính trị Bộ quốc phòng Tổng tư lệnh

Quyết định 3/HĐBT

Quyết định <strong>3</strong>/HĐBT
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã Bộc Bố và Nhạn Môn của huyện Ba Bể thuộc tỉnh Cao Bằng

Thông tư 3-NCPL

Thông tư <strong>3</strong>-NCPL
Hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp

Quyết định 3/CP

Quyết định <strong>3</strong>/CP
Về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành, nội thị

Thông tư 3/TM-PC

Thông tư <strong>3</strong>/TM-PC
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Chỉ thị 3-LS/CNR

Chỉ thị <strong>3</strong>-LS/CNR
Về việc thẩm định rừng trước khi trình duyệt thiết kế khai thác

Thông tư 3/CB-UB

Thông tư <strong>3</strong>/CB-UB
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 về tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước

Thông tư 3-LĐTBXH/TT

Thông tư <strong>3</strong>-LĐTBXH/TT
Hướng dẫn về trợ cấp khó khăn cho công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các đối tượng thương binh - xã hội

Thông tư 3-NH/TT

Thông tư <strong>3</strong>-NH/TT
Hướng dẫn những chính sách và biện pháp chủ yếu về tín dụng, tiền mặt, thanh toán thực hiện Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh

Thông tư 3/BYT-TT

Thông tư <strong>3</strong>/BYT-TT
Về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành Y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch

Chỉ thị 10 CT/UB-NL3

Chỉ thị 10 CT/UB-NL<strong>3</strong>
Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai