Luật sư tư vấn về chủ đề "Belt Road 4"

Belt Road 4 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Belt Road 4.

Thông tư 4-LĐTT

Thông tư <strong>4</strong>-LĐTT
Giải thích chế độ trả tiền công và thì giờ làm việc ở công trường.

Sắc lệnh 4/SL

Sắc lệnh <strong>4</strong>/SL
Về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Bình giữ chức Giám đốc Nha Bưu điện Việt nam

Sắc lệnh 4

Sắc lệnh <strong>4</strong>
Về việc cử thêm những nhân viên trong "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết"

Thông tư 4-LĐTL

Thông tư <strong>4</strong>-LĐTL
Tạm thời ấn định nguyên tắc, nội dung và giải thích hướng dẫn thi hành chế độ lương theo sản phẩm.

Quyết định 4-CT

Quyết định <strong>4</strong>-CT
Về việc sửa đổi Quyết định số 342-CT ngày 09-12-1987 về quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch

Thông tư 4/BT

Thông tư <strong>4</strong>/BT
Giải thích, hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 419-CT và 189-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về quản lý các đoàn ra, đoàn vào

Nghị định 4-HĐBT

Nghị định <strong>4</strong>-HĐBT
Về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt của kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế gia đình

Thông tư 4/TN-PC

Thông tư <strong>4</strong>/TN-PC
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư 4/TM-XNK

Thông tư <strong>4</strong>/TM-XNK
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết 4/NQ-TVQH

Nghị quyết <strong>4</strong>/NQ-TVQH
Về việc đặc sá cho những phạm nhân thuộc loại hình sự thường đã ở tù một thời gian và đã thực sự cải tạo.

Thông tư 4-NH/TT

Thông tư <strong>4</strong>-NH/TT
Bổ sung chính sách, biện pháp vay vốn đối với cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã ở thành thị làm kinh tế gia đình và giải quyết một số trường hợp khó khăn trong đời sống

Thông tư 4-TT/TCĐ

Thông tư <strong>4</strong>-TT/TCĐ
Hướng dẫn thi hành Quyết định 121-HĐBT ngày 19/4/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ

Thông tư 4-PC/TT

Thông tư <strong>4</strong>-PC/TT
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh và Quyết định số 162-HĐBT ngày 14/12/1984 của HĐBT về tổ chức hoạt động liên kết trong kinh tế

Thông tư 4/LĐ-TT

Thông tư <strong>4</strong>/LĐ-TT
Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng