Luật sư tư vấn về chủ đề "bên mời thầu"

bên mời thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bên mời thầu.

Các phương thức đầu thầu theo luật đấu thầu 2013

Các phương thức đầu thầu theo luật đấu thầu 2013
4 phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư này được quy định từ điều 28-32 của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, Các nhà thầu, nhà đầu tư lựa chọn phương thức đấu thầu phù hợp đối với trường hợp của mình.

Mức phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu tiền theo quy định mới?

Mức phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu tiền theo quy định mới?
Thưa Luật sư cho tôi hỏi, tôi muốn duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì tôi phải đóng mức phí là bao nhiêu tiền? Mức phí này được quy định cụ thể theo quy định nào? Thông tư? hay văn bản nào? Ngoài ra thì trên cổng hệ thống của mạng đấu thầu Quốc gia thì có báo về mức phí

Quy trình lựa chọn nhà thầu tóm tắt theo Luật Đấu thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu tóm tắt theo Luật Đấu thầu
Đấu thầu về bản chất là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng. Hiện nay hoạt động đấu thầu diễn ra ngày càng nhiều nên Luật Minh khuê xin gửi các bạn quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu để bên mời thầu và chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàn trả bảo đảm dự thầu trong trường hợp nào?

Hoàn trả bảo đảm dự thầu trong trường hợp nào?
Thưa luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi bên tôi vừa tổ chức xong đấu thầu, đã lựa chọn được nhà thầu trúng tuyển, nhưng đến lúc thông báo cho nhà thầu đến ký hợp đồng thì họ từ chối. Vậy thì bên mời thầu có phải trả lại bảo đảm dự thầu cho họ hay không? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Đơn vị thụ hưởng của bảo đảm dự thầu theo pháp luật hiện hành

Đơn vị thụ hưởng của bảo đảm dự thầu theo pháp luật hiện hành
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi đang tiến hành thủ tục nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, tôi đang thắc mắc là hồ sơ mời thầu có đề cập đến hai bên là chủ đầu tư và bên đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, bên tư vấn phát hành hồ sơ mời thầu. Vậy thì tôi muốn hỏi đơn vị nào là đơn vị thụ hưởng bảo lãnh dự thầu, nộp thư bảo lãnh như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu có đạt yêu cầu hay không ?

Đánh giá hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu có đạt yêu cầu hay không ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê ! Mình có tình huống về đánh giá hồ sơ dự thầu của 01 Công ty như sau: Trong hồ sơ mời thầu bên mình yêu cầu 02 Hợp đồng tương tự với quy mô và tính chất của gói thầu san nền đang xét thầu. Công ty A cung cấp Hợp đồng tương tự là Xây dựng trụ sở Công an (Trong hợp đồng có hạng mục san nền với có quy mô cũng được xem là tương đương với quy mô gói thầu đang xét).

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?

Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ?
Kính chào luật minh khuê. Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu X, Bên mời thầu phát hiện ra giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.

Quy định về ngôn ngữ sử dụng trong thư bảo lãnh dự thầu ?

Quy định về ngôn ngữ sử dụng trong thư bảo lãnh dự thầu ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi có gặp trường hợp khách hàng tham dự đấu thầu xây lắp của Chủ đầu tư nước ngoài tại KCN Bình Dương. Chủ đầu tư có yêu cầu bảo đảm dự thầu là 300.000.000 VND nhưng ngôn ngữ bảo lãnh là theo ngôn ngữ tiếng Anh 100%, họ không đồng ý sử dụng song ngữ trên 1 thư hoặc 2 thư tiếng anh và tiếng việt riêng.

Tư vấn giải quyết gói thầu khi thay đổi tên công ty ?

Tư vấn giải quyết gói thầu khi thay đổi tên công ty ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Chúng tôi là 1 Trung tâm trực thuộc 1 Tập đoàn nhà nước hoạt động dưới hình thức chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Do thay đổi mô hình nên chúng tôi đổi tên và thay giám đốc. Trong lúc này chúng tôi đang thực hiện 1 gói thầu rộng rãi (chủ đầu tư là Tập đoàn mẹ, chúng tôi là Bên mời thầu) đã đến bước đăng báo đấu thầu.