Luật sư tư vấn về chủ đề "bên mời thầu"

bên mời thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bên mời thầu.

Cách thức Bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký ?

Cách thức Bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký ?
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP; Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ; Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về Cách thức Bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký, như sau: