Luat Minh Khue

bệnh nan y

bệnh nan y - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bệnh nan y

Thiếu minh bạch vẫn là căn bệnh nan y!

Thiếu minh bạch vẫn là căn bệnh nan y!
Có thể nói, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia mà sự thiếu minh bạch xảy ra ở khắp nơi và trong rất nhiều trường hợp, không cần phải có học thức cao hay dày công nghiên cứu, người dân bình thường cũng dễ dàng nhận thấy.