Luat Minh Khue

BHXH bắt buộc

BHXH bắt buộc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về BHXH bắt buộc

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành.
Chào Luật sư! Tôi có một thắc mắc mong được Luật sư giải đáp. Tôi là NHA, hiện tôi đang làm nhân sự ở một công ty về dịch vụ. Tôi muốn hỏi các đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Câu hỏi tiếp theo là Bảo hiểm xã hội bắt buộc có những chế độ gì ? Mong Luật sư giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

Cách tiếp tục tham gia BHXH để nhận lương hưu ?

Cách tiếp tục tham gia BHXH để nhận lương hưu ?
Thưa Luật sư, tôi nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Tôi sinh năm 1979, Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2014 theo hệ số lương, như vậy tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 12 năm, tôi đã ngừng đóng từ tháng 10/2014 đến nay, nay tôi muốn tham gia BHXH tiếp cho đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu.